Logo Catamots

Política de privacitat
Política de privadesa
  • Identitat del controlador de dades: Associació Club Scrabble Escolar
  • NIF: G67132415
  • Adreça postal: c/ Mandoni, 6, 1r, 2a
  • Adreça de correu electrònic: scrabbleescolar@gmail.com
Llei aplicable
S'aplica el Reglament general (UE) 2016/679 sobre protecció de dades.
Finalitat del tractament:
Les dades recollides a través dels formularis inclosos en aquesta pàgina web s'utilitzen per enviar informació personalitzada del responsable del tractament d'acord amb les preferències indicades per l'usuari. Ens reservem el dret a eliminar comptes amb noms inapropiats o que es comportin de manera inadequada.
Legitimació:
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment donat per l'usuari a través de les caselles o "checkbox" del formulari web; o l'existència d'una relació contractual entre les parts; o l'existència d'un interès legítim en aquells casos en què es contempla el RGPD.
Drets d'usuari:
L'usuari té dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals; sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, deixin de ser necessàries les dades per a les finalitats per a les quals van ser recollides; sol·liciti la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions; oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas el controlador deixarà de processar les seves dades, excepte per motius legítims obligatoris o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions i/o sol·licitar la portabilitat de les dades. Per a fer-ho, pot enviar un correu electrònic a catamotsapp@gmail.com:
Les dades proporcionades pels usuaris es conservaran en la mesura estrictament necessària per complir la finalitat que va motivar la seva recollida. Per la seva banda, el consentiment donat a través dels formularis web d'aquesta pàgina és revocable, de manera que en qualsevol moment pot sol·licitar la supressió de les seves dades o exercir qualsevol dels drets esmentats a l'apartat anterior.
Mesures de seguretat:
Catamots garanteix la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les seves dades personals, amb aquesta finalitat, ha adoptat voluntàriament les mesures previstes a ISO/IEC 27001 de Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació.
Comunicació de dades:
Les dades proporcionades no seran cedides ni transferides a tercers, llevat que es requereixi legalment.
Transferències internacionals de dades:
Només emmagatzemem les seves dades personals en aquells casos encarregats de tractament que compleixin les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades. Tots els processadors d'emmagatzematge de dades es troben a l'Espai Econòmic Europeu, als Estats i territoris que garanteixen un nivell de protecció adequat al RGPD, o a les entitats afiliades a l'escut de privadesa dels Estats Units.
Edat d'accés als continguts d'aquesta pàgina web
El lloc web de Catamots no està dirigit a menors de 16 anys. En acceptar aquesta Política de privadesa, l'Usuari declara i garanteix que té més de 16 anys.
Baixa del servei d'enviament de comunicacions comercials:
L'Usuari té dret a revocar el seu consentiment, en qualsevol moment, per enviar comunicacions comercials o publicitàries per un mitjà tan senzill com amb què ho va otorgar. Per a això, l'usuari podrà revocar el seu consentiment mitjançant l'enllaç inclòs en cada comunicació comercial o publicitària, cancel·lant així l'enviament de comunicacions comercials electròniques.